Účet za rok 2022
pre
Košický samosprávny kraj

Prehľad príjmov a výdavkov Košického samosprávneho kraja za rok 2022. V grafe nájdete náklady a sumy, s ktorými naše KSK hospodári. Údaje sú zostavené na základe schváleného rozpočtu pre rok 2022 so zapracovaním prvej zmeny rozpočtu. Kliknutím na niektoré oblasti môžete zobrazíť viac detailov. Pre podrobnejšie preštudovanie si informácie môžete pozrieť v tabuľkovom formáte Google Sheets, resp. stiahnuť ako XLSX/ODS apod.